درباره پرشین زیپاتو

نگاهی گذرا به پرشین زیپاتو

مجموعه پرشین زیپاتو (Persian Zipato) , بنا بر نیاز صنعت هوشمند سازی در ایران، زیر نظر شرکت خانه هوشمند آریانا، فعالیتهای خود را در زمینه هوشمند سازی منازل، شرکت ها و سازمان ها و مکان های عمومی تاسیس و آغاز نموده است .


اجراء
پس از تعیین و تعریف سرویس ها و خدمات هوشمندسازی نقشه های اجرایی آماده و محاسبات لازم انجام می پذیرد تا روند اجرایی پروژه به همراه زمانبندی آن معلوم گشته و برای اطلاع کارفرما ارائه میگردد. در برخی موارد خدمات هوشمندسازی نیاز به زیرساخت ها و موقعیت هایی دارند که لازم است با هماهنگی کارفرما طراحی و اجرای آن دسته از خدمات نیز برای نیل به هدف نهایی و اجرای ایده آل پروژه توسط تیم اجرایی شرکت صورت پذیرد.
طراحی
تفاوت پروژه های اجرای شده توسط گروه پرشین زیپاتو با دیگر شرکتها، نخست حس مسئولیت پذیری و خلاقیت پرسنل شرکت بوده که تلاش میکنند بهترین سرویس و طراحی را برای هر پروژه ارائه داده به گونه ایی که پروژه ایی شبیه سازی از پروژه دیگر نباشد، بنابر این برای هر پروژه به طور خاص از ابتدا طراحی بر روی کلیات آن و سپس اجزای آن صورت گرفته تا پروژه در نوع خود منحصر به فرد نمود پیدا نماید.
مشاوره
گروه مشاوره مجموعه پرشین زیپاتو با همکاری مشاوران مجرب خود، اقدام به تعریف پروژه و امکانات نوین قابل ارائه در پروژه نموده تا در طی مستندات ارائه شده و جلسات مشاوره به تعریف مشخصی از هوشمند سازی رسیده که در آن نیازهای مشتری با توجه به هزینه های تعیین شده و کاربری سرویس ها، مرتفع گردد که پس از آن پیشنهادات لازم برای استفاده از تجهیزات و محصولات مرتبط آماده و اعلام خواهد شد.